Informace pro obyvatele a podnikatele

Ve dnech 21. – 23. 6. 2024 proběhne 36. ročník Slavností pětilisté růže, jež pořádá město Český Krumlov, Městské divadlo Český Krumlov, Českokrumlovský rozvojový fond a DMO Český Krumlov Region.

Slavnosti pětilisté růže přináší pro obyvatele a podnikatele omezení, která by mohla způsobovat nepříjemnosti. Těmto nepříjemnostem bychom rádi předešli, a proto jsme pro vás připravili následující informace.

Důležité

Vstupenky pro obyvatele zakoupíte prostřednictvím on-line nákupního formuláře. Při vstupu do města vám bude na základě předložení e-vstupenky vydána NÁRAMKOVÁ VSTUPENKA z odolného materiálu, který umožňuje bezproblémové vícedenní používání. Občanům města je poskytováno zvýhodněné vstupné pro jednotlivce a rodinné vstupné (viz dále). 

Po celou dobu slavností bude uplatněna uzavírka města pro vjezd vozidel do centra města (viz dále).
Občané vnitřního města i pracující v prostoru uzavírky obdrží volnou vstupenku (viz. dále). 

UZAVÍRKA POZEMNÍ KOMUNIKACE
V pátek a sobotu bude uplatněna uzavírka města dle § 24 zákona o pozemních komunikacích. Práva dle § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích jsou zachována.

Vstupné do města pro obyvatele vnitřního města

Pro vás, kteří máte trvalé bydliště na území uzavírky pozemní komunikace, jsme připravili volné vstupenky, které si můžete vyzvednout v Infocentru na náměstí Svornosti každý den včetně víkendu. Otevírací doba Infocentra: pondělí–neděle 9:00–17:00 (sobota, neděle, svátky polední pauza 12:00–13:00). Jako podklad pro vydání volných vstupenek je použit výstup z evidence obyvatel (pouze jména a adresy) dle trvalého bydliště. Proto těm, kteří nemají trvalé bydliště v místech záboru, a trvale bydlícím cizincům nebudou volné vstupenky vydány. V tomto případě se můžete obrátit ve dnech od 12. do 20. června na tel.: 725 545 124, nebo osobně každý všední den v časech 8:00–11:00 a 12:00–15:30 v kanceláři Městského divadla, I. patro. Je zapotřebí prokázat bydliště v centru města.

Vstupné do města pro obyvatele města Český Krumlov

Zvýhodněné vstupné je poskytováno obyvatelům města s trvalým bydlištěm v Českém Krumlově a rovněž uprchlíkům z Ukrajiny ubytovaným v Českém Krumlově (po předložení dokladu). Zvýhodněné vstupenky nelze zakoupit na branách do města ve dnech slavností, zajistit si je můžete těmito způsoby:

  • on-line přes tento web jak v předprodeji, tak i v průběhu konání slavností. Emailem vám bude doručen e-ticket. Slevovým kódem pro zvýhodněné vstupné je rodné číslo. 
  • v Infocentru na náměstí Svornosti (rovněž na základě rodného čísla), avšak pouze do pátku 21. 6. do 14:00. Dostanete papírovou vstupenku.

Při vstupu na slavnosti se prokážete e-ticketem nebo vstupenkou zakoupenou v Infocentru a obdržíte NÁRAMKOVOU VSTUPENKU.

Vstupné do města pro podnikatele a jejich zaměstnance s provozovnou v centru města

Pro provozovny na území tohoto záboru poskytujeme volné neprodejné vstupenky pro zaměstnance, kteří budou ve dnech slavností v provozovnách pracovat. Tuto vstupenku je nutno nosit v pátek i v sobotu. Vstupenky si můžete vyzvednout od 12. do 20. června, ve všední dny v časech 8:00–11:00 a 12:00–15:30 v kanceláři Městského divadla v I. patře. Vzhledem k nutnosti průkazné evidence požadujeme potvrzený jmenný seznam zaměstnanců prostřednictvím formuláře pro podnikatele, kteří jsou v pracovněprávním vztahu a budou ve dnech slavností v zaměstnání. Děkujeme vám za pochopení a spolupráci.

Formulář pro podnikatele ke stažení, tento formulář vám bude dodán do poštovních schránek, nebo si jej můžete vyzvednout v kanceláři Městského divadla. Telefonické dotazy u paní Simony Opelkové v pracovních dnech na tel.: 725 545 124.

Vstupné do města pro návštěvníky akce, ubytované v historickém centru města, a pro skupiny nad 10 osob

Pro návštěvníky slavností, ubytované v historickém centru města, nabízíme zvýhodněné vstupné. Vstupenku lze zakoupit prostřednictvím on-line předprodeje po zadání slevového kódu, který ubytovacímu zařízení na vyžádání zašleme. Žádost o zaslání slevového kódu spolu s identifikačními údaji provozovny a její kapacitou zašlete na e-mail: vstupenky@divadlock.cz. Tento kód můžete elektronicky přeposlat přímo vašim hostům. Slevový kód je unikátní a počet jeho uplatnění je omezeno kapacitou daného ubytovacího zařízení.

Pro skupiny nad 10 osob je nabízeno zvýhodněné vstupné. Vstupenku lze zakoupit on-line přes tento web jak v předprodeji, tak i v průběhu konání slavností. 
Vstupenky na fakturu lze objednat nejpozději do 10 pracovních dnů před začátkem akce (doručení jako e-ticket nebo na adresu). Pro vystavení faktury vyplňte tento formulář
Při vstupu na akci bude na základě předložení e-ticketu vydána všem členům skupiny NÁRAMKOVÁ VSTUPENKA.

Pojištění akce

Vzhledem k velké návštěvnosti mají pořadatelé akce sjednáno úrazové pojištění návštěvníků a pojištění odpovědnosti za škody. V případě nutnosti prosím neprodleně kontaktujte ředitele Městského divadla Český Krumlov na tel.: 602 331 162, nebo elektronicky na info@divadlock.cz

Parkování a vjezd do města

Město bude uzavřeno pro vjezd motorových vozidel v pátek 21. 6. od 12:00 do 24:00. V sobotu 22. 6. bude město uzavřeno pro vjezd motorových vozidel od 8:00 do 01:00, zásobování bude možné nejpozději do 9:00. Hlavní historický průvod projde městem v sobotu v 15:00. V neděli 23.6. bude dopravně uzavřeno pouze náměstí Svornosti od 8:00 do 16:00. V nejnutnějších případech kontaktujte naše informační středisko na tel.: 380 727 369 nebo 778 981 171.

Žádáme vás, abyste v době slavností neparkovali svá vozidla na území města, zejména pak na trase historického průvodu, a předešli tím tak možným nepříjemnostem. Doporučujeme využít k parkování parkoviště mimo centrum města.

Hudební produkce

V případě, že máte zájem obohatit program slavností pro své hosty jakoukoliv hudební produkcí ve vašem zařízení, žádáme vás o respektování programu Slavností pětilisté růže. Konkrétně pak žádáme, abyste se vyhnuli hlasitým hudebním produkcím v exteriérech, které negativně ovlivňují probíhající produkce v rámci hlavního programu, a dodržovali platné vyhlášky města.

Slavnostní ohňostroj

Upozorňujeme na konání slavnostního ohňostroje, a to v sobotu 22. 6. 2024 od 23:45. Patnáctiminutový ohňostroj bude odpálen z jižních teras Státního hradu a zámku a za objektem zámku z prostoru u Chvalšinského potoka.

Jak postupovat v případě problémů ve dnech slavností ?

V případě jakýchkoli problémů či dotazů se můžete obrátit na pracovníky Městského divadla, tel.: 778 981 171, 380 727 369, na kterých je stálá informační služba.

Všechny otázky ohledně programu a vstupného vám ochotně zodpoví:

V Českém Krumlově, 11. 3. 2024

Za organizátory Slavností pětilisté růže,
Jan Vozábal, Městské divadlo Český Krumlov

 

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: