Informace pro obyvatele a podnikatele

Ve dnech 17. - 19. 6. 2022 proběhne po dvouleté odmlce v Českém Krumlově již 34. ročník Slavností pětilisté růže, jež pořádá město Český Krumlov, Městské divadlo Český Krumlov, Českokrumlovský rozvojový fond a DMO Český Krumlov Region.

Informace pro obyvatele a podnikatele ve vnitřním městě

Slavnosti pětilisté růže přináší pro obyvatele a podnikatele omezení, která by mohla způsobovat nepříjemnosti. Těmto nepříjemnostem bychom rádi předešli, a proto jsme pro Vás připravili následující informace.

Důležité

  • Novinkou letošního ročníku je možnost ON-LINE PŘEDPRODEJE vstupenek pro návštěvníky i obyvatele města Český Krumlov. Vstupenky zakoupíte z pohodlí domova prostřednictvím nákupního formuláře na www.slavnostipetilisteruze.cz. Při vstupu do města vám bude na základě předložení e-vstupenky vydána NÁRAMKOVÁ VSTUPENKA z odolného materiálu, který umožňuje bezproblémové vícedenní používání.
  • vstupné na akci bude uplatněno v pátek a v sobotu, v neděli je vstup zdarma
  • v pátek, sobotu a neděli bude uplatněna uzávěra města pro vjezd vozidel do centra města (viz dále)
  • Občané vnitřního města i pracující v prostoru záboru veřejného prostranství se ve dnech slavností musí prokázat vstupenkou při průchodu kontrolními místy (viz. dále)
  • více informací a program akce najdete na www.slavnostipetilisteruze.cz

Zábor veřejného prostranství a vstupné na akci

V letošním roce je vstupné vybíráno na území vnitřního města na základě pravomocného rozhodnutí Rady města Český Krumlov. Jedná se o: Horní, Kostelní, nádvoří Prelatury, Parkán, Masná, Šatlavská, Radniční, náměstí Svornosti, Nové město, Formanská, Latrán - od Červené Brány, Klášterní dvůr, Klášterní, Zámecké schody, Kájovská, Na Louži, Hradební ulice, navigace podél řeky v Hradební ulici, ulice Široká včetně Ostrova, Panská, Panenská, Soukenická, Dlouhá, prostor za Hotelem Dvořák k ul. Radniční, Městský park.

Vstupné do města pro obyvatele vnitřního města

Pro Vás, kteří máte trvalé bydliště na území tohoto záboru veřejného prostranství, jsme připravili volné vstupenky, které Vám budou doručeny. Jako podklad pro vydání volných vstupenek používáme výstup z evidence obyvatel (pouze jména a adresy) dle trvalého bydliště. Proto těm, kteří nemají trvalé bydliště v místech záboru a trvale bydlícím cizincům, nebudou volné vstupenky doručeny. V tomto případě se mohou obrátit ve dnech od 8. do 16. června na tel.: 725 545 124, nebo osobně každý všední den v časech 8.00 - 11.00 a 12.00 - 15.30 hodin v kanceláři MD, I. patro. Tuto vstupenku je nutno nosit v pátek i sobotu, kdy je vybíráno vstupné na akci.

Vstupné do města pro obyvatele města Český Krumlov

Obyvatelům Českého Krumlova poskytujeme zvýhodněnou vstupenku na celé slavnosti s 50% slevou. Slevu poskytujeme i válečným uprchlíkům z Ukrajiny ubytovaným v ČK po předložení dokladu. Tyto vstupenky lze zakoupit pouze v předprodeji, a to dvěma způsoby. Zakoupením e-vstupenky prostřednictvím on-line předprodeje na www.slavnostipetilisteruze.cz, kdy vám bude doručena e-vstupenka formou e-mailu. Druhým způsobem je klasický předprodej v Infocentru na náměstí Svornosti. Předprodeje můžete využít do pátku 17. 6. do 14.00 hodin. Při koupi vstupenek musíte věrohodně prokázat trvalé bydliště v Č. Krumlově. Při vstupu do města obdržíte po kontrole náramkovou vstupenku, která vám umožní bezproblémovou účast na akci. Na branách do města ve dnech slavností již tyto vstupenky zakoupit nelze!

Vstupné do města pro podnikatele a jejich zaměstnance s provozovnou v centru města

Pro provozovny na území tohoto záboru, jsme připravili opět volné neprodejné vstupenky pro zaměstnance, kteří budou ve dnech slavností v provozovnách pracovat. Tuto vstupenku je nutno nosit v pátek i v sobotu. Vstupenky si můžete vyzvednout od 8. do 16. června, ve všední dny v časech 8.00 - 11.00 a 12.00 - 15.30 hodin v kanceláři MD. I. patro. Vzhledem k nutnosti průkazné evidence požadujeme potvrzený jmenný seznam zaměstnanců, kteří jsou v pracovněprávním vztahu a budou ve dnech slavností v zaměstnání. Vzhledem k zneužívání tohoto systému byla pravidla vydávání volných vstupenek zpřísněna, děkujeme vám za pochopení a spolupráci. Pro usnadnění použijte formuláře, který jsme pro vás vytvořili. Tento formulář vám bude dodán do poštovních schránek, nebo si jej můžete vyzvednout v kanceláři MD, případně vám jej zašleme v elektronické podobě. Telefonické dotazy u paní Simony Opelkové v pracovních dnech na tel.: 725 545 124.

Formulář pro objednávku volných vstupenek pro zaměstnance [PDF, 277 kB]

Vstupné do města pro návštěvníky akce, ubytované ve městě a organizované skupiny

Všichni návštěvníci akce, tj. i návštěvníci ubytovaní v ubytovacích zařízeních v historickém centru města, jsou povinni uhradit vstupné. Prosíme Vás, abyste své obchodní partnery a klienty upozornili na fakt, že v pátek 17. 6. a v sobotu 18. 6. 2022 bude vstup do města možný pouze s platnou vstupenkou, abychom společně předešli případným nedorozuměním. Děkujeme!

Ceny vstupného najdete zde.

Objednávky vstupenek pro organizované skupiny zašlete elektronicky na vstupenky@divadlock.cz

Pojištění akce

Vzhledem k velké návštěvnosti mají pořadatelé akce sjednáno úrazové pojištění návštěvníků a pojištění odpovědnosti za škody. V případě nutnosti prosím neprodleně kontaktujte ředitele Městského divadla Český Krumlov na tel.: 602 331 162, nebo elektronickou poštou na adresu info@divadlock.cz

Parkování a vjezd do města

Město bude uzavřeno pro vjezd motorových vozidel v pátek 17.6. od 12.00 hodin do 24.00 hodin. V sobotu 18.6. bude město uzavřeno pro vjezd motorových vozidel od 8.00 do 01.00 hodin, zásobování bude možné nejpozději do 9.00 hodin. Hlavní historický průvod projde městem v sobotu v 15.00 hodin. V neděli 19.6. bude omezen průjezd městem od 10.00 do 16.00 hodin. V nejnutnějších případech kontaktujte naše informační středisko na tel.: 380 727 369, nebo 778 981 171.

Žádáme Vás, abyste v době slavností neparkovali svá vozidla na území města, zejména pak na trase historického průvodu, a tím tak předešli možným nepříjemnostem. Doporučujeme Vám proto využít k parkování parkoviště mimo centrum města.

Hudební produkce

V případě, že máte zájem obohatit program slavností pro své hosty jakoukoliv hudební produkcí ve Vašem zařízení, žádáme Vás o respektování programu Slavností pětilisté růže. Konkrétně pak žádáme, abyste se vyhnuli hlasitým hudebním produkcím v exteriérech, které negativně ovlivňují probíhající produkce v rámci hlavního programu a dodržovali platné vyhlášky města.

Slavnostní ohňostroj

Upozorňujeme na konání slavnostního ohňostroje, a to v sobotu 18. 6. 2022 od 24.00 hodin. Patnáctiminutový ohňostroj bude odpálen z jižních teras Státního hradu a zámku a za objektem zámku z prostoru u Chvalšinského potoka.

Jak postupovat v případě problémů ve dnech slavností ?

V případě jakýchkoli problémů či dotazů se můžete obrátit na pracovníky Městského divadla, tel.: 778 981 171, 380 727 369, na kterém je stálá informační služba.

Všechny otázky ohledně programu a vstupného Vám ochotně zodpoví zaměstnaci předprodejů:

INFOCENTRUM Český Krumlov, náměstí Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov, tel.: +420 380 704 622-3, e-mail: info@ckrumlov.info, www.ckrumlov.cz/info

MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV, Horní Brána 2, 381 01 Český Krumlov, tel.: +420 380 711 775, mobil: 702 217 526, e-mail: vstupenky@divadlock.cz, www.divadlo.ckrumlov.cz

 

v Českém Krumlově, 10. 5. 2022

Za organizátory Slavností pětilisté růže, Jan Vozábal, Městské divadlo Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: