Informace pro návštěvníky města

Program slavností
Slavnosti na mapě

Slavnosti pětilisté růže se konají v historickém centru města Český Krumlov a po dobu jejich konání platí povolení zvláštního užívání komunikace a uzavírka pozemní komunikace dle § 24 zákona o pozemních komunikacích. Zároveň Rada Český Krumlov města vydala souhlas vlastníka pozemní komunikace a souhlas s výběrem vstupného na tuto kulturní akci. Práva dle § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích jsou zachována.

Upozorňujeme návštěvníky, že historické centrum města je v pátek a sobotu uzavřeno pro dopravu. Návštěvníci jsou povinni dodržovat platný návštěvní řád, který je zveřejněn na oficiálních webových stránkách Slavností pětilisté růže.

Důležitá upozornění

V souladu s Obecním nařízením Evropského parlamentu a rady 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR) upozorňujeme návštěvníky, že v prostorech konání Slavností pětilisté růže Český Krumlov® mohou být pořízeny obrazové nebo audiovizuální nahrávky či snímky. Tyto nahrávky a snímky budou sloužit k propagaci akce. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách akce www.slavnostipetilisteruze.cz.

Termíny slavností do roku 2030:

20. – 22. 6. 2025, 19. - 21.6. 2026, 18. - 20.6. 2027, 16. - 18.6. 2028, 22. - 24.6. 2029, 21. - 23.6. 2030

 
 
Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: