Informace pro zájemce o účast v kostýmech

Po dvouleté přestávce se opět uskuteční Slavnosti pětilisté růže a oslava Pánů pětilisté růže se opět vrací do Českého Krumlova. Téma letošního ročníku je tedy symbolické - Návrat pětilisté růže.
Budeme rádi, pokud se zúčastníte námi pořádaných historických průvodů. Vzhledem k tomu, že historické průvody městem by měly být zejména důstojnou reprezentací historie našeho města, upozorňujeme všechny zájemce na následující závazky a podmínky, které jsou vázány na účast v průvodu.

Vaše účast v kostýmech na Slavnostech pětilisté růže je možná v těchto variantách:

 • Účast v kostýmu v historických průvodech a zapůjčení kostýmu z našeho fundusu
 • Účast v historických průvodech ve vlastním kostýmu

V případě vašeho zájmu postupujte prosím dle dále uvedeného postupu.

Dobové vymezení průvodů a termíny jejich konání

Dobové vymezení průvodů je období gotiky a renesance.

Pátek 17. 6. 2022

17:30 Rychtářský průvod – období renesance
21:45 Páteční noční ohňový průvod – období gotiky i renesance

Sobota 18. 6. 2022

15:00 Slavnostní historický (hlavní) průvod – gotika a renesance
21:45 Sobotní noční ohňový průvod – gotika a renesance

Neděle 19. 6. 2022

15:00 Průvod na zakončení slavností – gotika a renesance

Informace pro zájemce o účast v kostýmu v historických průvodech a zapůjčení kostýmu z našeho fundusu – formulář „A“

 1. Účast v průvodech a zapůjčení kostýmů je omezeno režijním záměrem a také možnostmi našeho fundusu kostýmů. Podmínkou pro zapůjčení kostýmu je účast minimálně ve Slavnostním historickém (hlavním) průvodu v sobotu.
 2. Vzhledem k omezenému množství a druhů kostýmů budou probíhat v letošním roce kostýmové zkoušky zároveň se zapůjčením kostýmu. Termín vaší kostýmní zkoušky a zapůjčení kostýmu bude dohodnut s hlavní kostymérkou individuálně prostřednictvím el. pošty
 3. Při výběru budou preferovány dospělé páry.
 4. Malé děti, s výjimkou dětí v rolích vypsaných v režijním plánu, budou do průvodu zařazeny pouze v doprovodu rodičů (rodiče též v kostýmech).
 5. Na kostýmní zkoušce s vámi bude dohodnut termín pro líčení a kadeřnické úpravy.
 6. Termín zkoušky průvodu s režisérem je stanoven na čtvrtek 16. 6. 2022 od 19.00 do 20.00 hodin v Klášterech Český Krumlov.
 7. V případě zájmu vyplňte FORMULÁŘ „A“ - PRO ZÁJEMCE O ÚČAST V KOSTÝMU V HISTORICKÝCH PRŮVODECH A ZAPŮJČENÍ KOSTÝMU Z NAŠEHO FUNDUSU a zašlete nám jej na e-mail: katerina.slavikova@divadlock.cz
 8. Za zapůjčení kostýmu je účtován manipulační poplatek 100,- Kč. Dále se za kostým při vypůjčení skládá kauce ve výši 500,- Kč vratná při navrácení nepoškozeného kostýmu.


Informace pro zájemce o účast v historických průvodech ve vlastním kostýmu – formulář „B“

 1. Historických průvodů je možné se zúčastnit ve vlastním dobovém kostýmu. Součástí kostýmu musí být obuv, pokrývka hlavy, ev. paruka, kostýmní doplňky, případně zbraně.
 2. Formulář lze zaslat nejpozději do 30. 5. 2022.
 3. Účast je podmíněna schválením ze strany hlavní kostymérky. O schválení, ev. neschválení budete informováni elektronicky na váš uvedený mail.
 4. Termín zkoušky průvodu s režisérem je stanoven na čtvrtek 16. 6. 2022 od 19.00 do 20.00 hodin v Klášterech Český Krumlov.
 5. V případě vašeho zájmu vyplňte FORMULÁŘ „B“ - PRO ZÁJEMCE O ÚČAST V HISTORICKÝCH PRŮVODECH VE VLASTNÍM KOSTÝMU a zašlete nám jej na e-mail: katerina.slavikova@divadlock.cz
 6. K tomuto formuláři přiložte vaši fotografii v kostýmu.
 7. V případě, že se vy osobně, nebo vaše skupina, blíže věnujete některé z osobností uvedených v rozdělení hlavního průvodu, též to prosím uveďte.

Zapůjčení kostýmů bez účasti v historických průvodech

Vzhledem ke kapacitním možnostem fundusu kostýmů nebudou v letošním roce zapůjčovány kostýmy bez závazné účasti v historických průvodech.


Za 34. ročník Slavností pětilisté růže Český Krumlov,
Ing. Kateřina Slavíková, hlavní kostymérka
MgA. Jaromír Hruška, režisér a dramaturg
Jan Vozábal, ředitel

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: