Mapa se načítá / Map is loading

ZÁMEK - GRANÁTNICKÁ GARDA (II. nádvoří)

08:00 - 18:00

Celodenní stráž granátníků Schwarzenberské granátnické gardy se střídáním v každou celou hodinu

08:30

Slavnostní ranní ceremoniál vztyčování gardových praporů na strážnici

08:30 - 09:00

Troubení fanfár ze zámecké věže

PRŮVODY

Další informace